top of page
170719874_473993924030221_26898613943289Genom bonadsmålarnas motiv framträder en stiliserad men detaljrik modebild. I utställningen visas motiv från 1700–1900-talen, där inspiration hämtats från den lokala folkdräkten. Särskild fokus är på färg och form, men även på enskilda plagg och accessoarer som rock, kjol och hatt. Genom att lyfta fram modet i bonadsmålningar betraktas både mode som fenomen och bonadsmålningarna som tradition på ett nytt sätt.

Utställningen är en del av samverkansprojektet

Mode: Yta med Djup

 

Under 2021 – på tretton platser och under olika utställningsperioder – utforskas mode i Halland. Mode ställs ut som kläder, textilkonst, fotografi, teckning, keramik och kulturhistoria; som dåtid och nutid; som svenskt och internationellt. De olika platserna utgår från sina respektive uppdrag och olika specialkompetenser, men möts i ett gemensamt intresse för mode.

Rock, kjol och hatt
Kläder i bonadsmålningarnas värld
5 juni - 29 augusti
YMD-Stämpel-Kopparrod-RGB.jpg
165535633_1908830475938452_7187916556143

Mars 2021

 

Stipendium till Bonadsmålare

 

UBM utlyser ett stipendium till nutida bonadsmålare. 

Måla en bonad under våren och lämna in den som bidrag till midsommar. 
Bidragen deltar i Bonadsmuseums sommarutställning på galleriet i hembygdsparken. 
En oberoende jury får i uppdrag att välja ut fem stipendiater som erhåller 5 000 kronor vardera i samband med vernissagen. UBM hjälper sedan till med kontakterna till hugade spekulanter i samband med utställningen.

Traditionellt hade forna tiders målarmästare en kundkrets som de kunde måla till. Bygdens hemmansägare beställde och betalade för arbetena och målarna fick ett välkommet tillskott till försörjningen. På samma sätt vill UBM med stipendiet, i värsta coronatider, stimulera till ökat bonadsmålande. Stipendiet riktar sig till målare som har grunderna för bonadsmåleriet klart för sig och levererar en fullstor bonadsmålning enligt målarens tycke. Hen väljer själv motiv och stil inom ramen för bonadsmåleriets särart. Det kan vara hundar, katter, hästar eller flygplan, intressanta hus eller speciella föremål från bygden. En nutida målning med hållbara, naturliga pigment i limfärg eller äggtempera på en duk av lin, lump eller väl hyvlad träplank. Typiskt för bonadsmaneret kunde ju vara en omsorgsfullt mönstrad bård kring målningen eller en uppdelning i rutor med förklarande textbanér för att göra budskapet begripligt för åskådaren. Bonaden kan vara en nonfigurativ dekorerande komposition eller tvådimensionellt naiv med färgstarka utfyllnadsfigurer - bara den bygger på det traditionella bonadsmanéret. Varje målare har sin egen stil.

Alla inlämnade bidrag kommer med på utställningen och juryn instrueras att välja ut upp till fem stipendiater. Processen hanteras anonymt tills målaren meddelar annat.  

Anmäl gärna ditt intresse innan Valborg till

 

bonadsmuseum@unnaryd.com
eller till Sören på telefon 0706 872586

image.png
Leader-färg-150x150.jpg
lluh_logo.png
x500w-Huvudlogotyp+devis CMYK.jpg

December 2020

 

Resultat av LLUH Projekt:

Utveckling av Bonadsmuseum i Unnaryd – förstudieprojekt

 

Syftet var att ta fram underlag för utvidgning av Unnaryds Bonadsmuseum. 

 

Projektet började med behovsinventering och studiebesök på museer och projekt som kunde ge uppslag och idéer till visionen om det framtida bonadsmuseum, UBM. Halmstad, Varberg, Värnamo, Laholm och Hishult samt Louisiana och Moesgaard i Danmark har på olika sätt gett underlag för utformning och detaljer. Därefter anlitades kompetenta arkitektföretag, byggnadsingenjörer och Pr. konsulter för byggnation och finansiering. 

 

I samråd med LLUH och beslut i hembygdsföreningens styrelse söktes om bygglov och sedan var det dags att inleda finansieringsfasen. Härefter har ansökningar skrivits fram och lämnats in till potentiella huvudfinansiärer som Allmänna Arvsfonden och Boverket samtidigt som ytterligare sonderingar tagits upp med andra institutioner. Hylte kommun, Riksantikvarieämbetet, Sjöfonden och den ”Europeiska regionala utvecklingsfonden” genom Kulturrådet och ”Kreativa Europa” m.fl. Visionens mångfald av detaljer utöver själva byggnationen öppnar upp för crowdfunding där privatpersoner och enskilda företag kan vara med om inredning, möblering och dekoration samt liknande moment.

Mars 2019

 

Just nu arbetar föreningen med att ta fram en plan för att bygga ut Unnaryds bonadsmuseum.

 

Projektet är beviljat hos Lokalt ledd utveckling Halland och går ut på att formulera ett koncept för framtida drift, underhåll och utveckling av verksamheten. Museet ska utvecklas till en plats med aktiviteter som även bedriver pedagogisk verksamhet samt forskning kring kulturarvet. Långsiktigt ska det Nya Unnaryds Bonadsmuseum etableras och utvecklas till ett viktigt turist och utflyktsmål i Hallands inland. 

bottom of page