top of page

Bonadssymposium 15 majBonadsmuseum Unnaryd

15 maj 2023

Unnaryds hembygdspark

Tid: 9-16

Bonadsmuseum anordnar en seminariedag i Unnaryd för att utvärdera kulturarvets ställning och verka för en utvecklad regional samverkan och uppmärksamhet på landets världsunika måleritradition


Program:

9 - 9.30 Fika & välkomna

9.30- 10.15 Visning i samlingen

10.15- 11 Bonadsmåleriet i Sverige idag

Hur står sig måleriet i det nationella kulturarvet?

Uppdatering om forskningsprojekt

Uppdatering om tillgänglig litteratur

11- 12 Diskurs

Diskussion om bonadsmåleriets status som nationellt kulturarv

12-13 Lunch

13- 14.30 Bonadsmåleriet internationellt

Hur ser man på den svenska bonadstraditionen i andra länder?

Tre utländska bonadsmålare presenterar sin verksamhet:

Sue Prince från Peak District i England,

Pieper Bloomquist från North Dakota i USA,

Sebastien Lenouvel från Normandie i Frankrike.

15- 16 Fika & Bonadsmåleriets tre delar

1. Bonader- de fysiska målningarna som i dag bevaras på museernas hyllor

2. Historik & anekdoter- som komplement till fakta om proveniens och

ålder

3. Materialkunskap, teknik och pedagogik i den berättande folkkonsten

16 Slut


O.s.a till: bonad@unnaryd.com innan 1 maj

För mer info 0730 80 04 36

www.bonadsmuseum.se

153 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page