top of page
johannes nilsson 2 (kopia).jpg

Brearedsskolan

Johannes Nilsson        1757 – 1827

Johannes Nilsson från Gyltige, nära Simlångsdalen, lärde sig måla bonader från Nils Lindberg och utvecklade sedan en ganska säregen stil med kraftfulla och mörka färger och tydliga linjer. Hans målningar från 1700-talet skiljer sig mycket från hans senare stil varför man trodde att hans verk härrörde från två olika konstnärer. 

Han lägger mycket vikt på symmetriska anordningar, mönster och en täthet genom att fylla ut all tomrum. Ett kännetecken är hans blå och gråa utfyllnadsmoln. 


Johannes Nilssons motiv är mest bibliska och visar ett sinne för dramatik med samtidigt dekorativa funktion. Han målar glada människor med omsorgsfullt utvalda detaljer som saknar dock individualitet. 


Omkring 250 bonader av Johannes Nilsson finns dokumenterade och man räknar cirka 70 olika motiv. Han var troligtvis den enda som har bedrivit sitt bonadsmåleri som heltidssyssla.

Brearedsskolan: Utställningar
bottom of page