top of page

Resultat av LLUH Projekt: Utveckling av Bonadsmuseum i Unnaryd – förstudieprojekt

Uppdaterat: 20 apr. 2021
December 2020 Resultat av LLUH Projekt: Utveckling av Bonadsmuseum i Unnaryd – förstudieprojekt Syftet var att ta fram underlag för utvidgning av Unnaryds Bonadsmuseum. Projektet började med behovsinventering och studiebesök på museer och projekt som kunde ge uppslag och idéer till visionen om det framtida bonadsmuseum, UBM. Halmstad, Varberg, Värnamo, Laholm och Hishult samt Louisiana och Moesgaard i Danmark har på olika sätt gett underlag för utformning och detaljer. Därefter anlitades kompetenta arkitektföretag, byggnadsingenjörer och Pr. konsulter för byggnation och finansiering. I samråd med LLUH och beslut i hembygdsföreningens styrelse söktes om bygglov och sedan var det dags att inleda finansieringsfasen. Härefter har ansökningar skrivits fram och lämnats in till potentiella huvudfinansiärer som Allmänna Arvsfonden och Boverket samtidigt som ytterligare sonderingar tagits upp med andra institutioner. Hylte kommun, Riksantikvarieämbetet, Sjöfonden och den ”Europeiska regionala utvecklingsfonden” genom Kulturrådet och ”Kreativa Europa” m.fl. Visionens mångfald av detaljer utöver själva byggnationen öppnar upp för crowdfunding där privatpersoner och enskilda företag kan vara med om inredning, möblering och dekoration samt liknande moment.

21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page